דאגה לעתיד טוב

דאגה לעתיד טוב

"הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לדורות מחנך אנשים" – יאנוש קורצ'אק
קטונתי כגרגר האבק למול האיש והאישיות של הענק הזה, ועושה כמיטב יכולתי ליישם את אשר אמר כאן, ומתוך הזדהות מלאה עם הנאמר אציין באנלוגיה זהה כך :
הדואג לימים מקים עמותות, מתנדב ועושה מעשים טובים.
הדואג לשנים תורם, מחלק נדבות וכספים.
הדואג לדורות מקים מדינה מתוקנת, בוחר מנהיגות ישרה הנוטלת אחריות מלאה על חיי אזרחיה ורואה במדינה את חובתה הבלתי מתפשרת לאורח חיי אזרחיה ומגבה את הערכיות הנעלה הזו גם במדיניות המלווה בחקיקה,

 

השכרת ציוד לאירועים

כך משלב את כל הטוב שיש בדואגים לימים ולשנים בתוך הדואגים לדורות, ולא פוטר עצמו מהדאגה לדורות כי יש מי שמתנדבים לדאוג לימים ולשנים…

בני ברקו